Montažne kuće "Berić"

 

Ul Petra Kočića 65

78000 Banja Luka

Republika Srpska

Bosna i Hercegovina

 

Telefoni: + 387 51 484 805

             + 387 65 520 626

Fax.:      + 387 51 319 444

 

Web adresa: www.montaznekuceberic.com

E-mail adresa:
                montaznekuceberic@yahoo.com

                info@montaznekuceberic.com

Skype: BERIC DRAGAN JOVANOV