Kontakt  Adresa:

  Prvog krajiškog korpusa 88, Banja Luka 78000

  E-mail:

  montaznekuceberic@yahoo.com

  Telefoni:

  065/520-626

  066/520-626

  051/484-805