Način proizvodnje

Način proizvodnje

Ukupna debljina vanjskih zidova montažne kuće zavisi od klimatske zone i standarda pojedinih država. Drvo je trajno zaštićeno od požara, truljenja, vlage i insekata. Zid se sa vanjske strane oblaže stiroporom i na kraju fasadom. Sa unutrašnje strane zid se oblaže gips pločama i finalno obrađuje disperzivnom bojom ili tapetom. Zidovi su ispunjeni termo-izolacionom mineralnom vunom debljine od 10 cm i više. Pregradni zidovi su sa obe strane obloženi gipsanim pločama.

Nakon zidova dolaze podovi. Kao završna obrada može biti parket, brodski pod, keramičke pločice itd. To zavisi od namjene prostorije. Podnu izolaciju čine stiropor debljine 3 cm u PVC foliji, a kao hidroizolacija se postavljaju varene hidrizolacijske trake, potom glazura ili eštrih debljine 5 cm, i na kraju laminat ili keramika.

Strop se izvodi po standardnoj montažnoj konstrukciji. Finalno se oblaže sa gipsanim pločama, a zatim se one boje. Debljina termo izolacionih materijala zavisi od klimatske zone, obično je debljine od 8 do 25 cm.

Sanitarije se ugrađuju prema tehničkim popisima i projektu.

Poslije svega dolazi krov koji može biti strm ili blago kos. Pravi se od rešetkastih drvenih nosača u rasponu prema projektu montažne kuće. Kuće se najčešće pokrivaju crijepom, ali se mogu koristiti i sve ostale vrste pokrivača. Stolarija se izvodi od prvoklasnog drveta, aluminijuma ili PVC-a, prema popisima i standardima. I na kraju dolaze instalacije koje se rade prema standardnim i savremenim metodama te se ugrađuju u elemente montažnog sistema. Izvode se razne vrste instalacija: elektro-instalacije,vodovodne-instalacije i kanalizacione-instalacije. Takođe se izvode i instalacije centralnog grijanja prema zahtjevu kupaca.