Montažna kuća – kolika je zapravo njena dugovječnost ?

Kada god se dotaknemo teme montažnih kuća, te kada se odlučuje hoće li nam ona biti rješenje krova nad glavom, postavlja se pitanje njene dugovječnosti i dugotrajnosti. Kada ulazimo u veliku investiciju kao što je stambeno pitanje, cilj nam je da se upoznamo sa svim aspektima koje ta investicija sa sobom nosi.

Hoće li montažna kuća nadživjeti mene ili ja nju ? Kako montažnu kuću treba održavati da bi njena životna dob bila duža? Jedna od najčešćih zabluda je ta da su montažne kuće manje dugovječne od standardno zidanih kuća koje su „građene za vječnost“.

Na našim prostorima je ukorijenjena priča da se montažne kuće raspadaju same od sebe tokom vremena te da su elementi od kojih je ona sklopljena ograničenog roka trajanja. Međutim, to su velike zablude koje šire protivnici montažnih kuća koji nisu ni upoznati sa izgradnjom istih.

Materijali od kojih se izgrađuju montažne kuće su testirani i sertifikovani tokom višegodišnjeg iskustva, a osoblje koje se bavi izgradnjom kuća je visoko profesionalno i obučeno, tako da je sam proces izgradnje doveden do zavidnog nivoa.

Grubo rečeno, sama konstrukcija montažne kuće garantovano je postojana i do 100 godina konstantne upotrebe, što je sasvim zadovoljavajuće imajući u vidu da slične građevine koju su „klasično građene“ nemaju ni upola takve rokove garantovanja funkcionalnosti.